<b>Mot borgerlønn: </b>Hverken Ivar Horneland Kristiansen i Tekna eller Trond Markussen i NITO ønsker borgerlønn. <i>Pressefoto: Tekna og NITO</i>
Mot borgerlønn: Hverken Ivar Horneland Kristiansen i Tekna eller Trond Markussen i NITO ønsker borgerlønn. Pressefoto: Tekna og NITO

– Viktigere å sørge for utvikling
av kompetanse enn borgerlønn

Borgerlønn står ikke på dagsordenen hos ingeniørorganisasjonene.

Publisert

– NITO har ikke vedtatt politikk på dette temaet selv om det har vært diskutert i organisasjonen. Jeg mener det er lite realistisk å innføre en slik ordning i Norge, og mener det heller ikke ønskelig. Borgerlønn er kostbart, og vi må ha fokus på arbeidslinjen, at flest mulig er i arbeid, sier president Trond Markussen i NITO.

Borgerlønn er kostbart, og vi må ha fokus på arbeidslinjen, at flest mulig er i arbeid.

Trond Markussen, NITO

– Norge har synkende sysselsettingsgrad. Denne utviklingen er det viktig å snu for å sikre velferden for fremtiden. Derfor må det lønne seg å jobbe, samtidig som velferdsstaten ivaretar behovene til de som trenger det. Arbeidslinjen er rådende politikk i Norge i dag, og arbeidslivsorganisasjonene og politikere i alle partier har et mål om høyest mulig sysselsetting. Borgerlønn kan medføre at flere kvinner trekker seg ut av arbeidsmarkedet eller jobber mindre når de har små barn, noe som vil være negativt i et likestillingsperspektiv, sier Markussen.

I Tekna har ikke borgerlønn vært tema overhodet.

– Vi har vært på et helt annet spor. Tekna er på arbeidslinjen, så vi har ingen politikk på borgerlønn, sier generalsekretær Ivar Horneland Kristiansen i Tekna.

Vi har fokus på hvordan vi skal sikre at hele arbeidsstyrken får kompetanseutvikling.

Ivar Horneland Kristiansen, Tekna

– Jobb er viktig for å ha et godt liv. Vi har fokus på hvordan vi skal sikre at hele arbeidsstyrken får kompetanseutvikling som gjør at de er relevante når vi nå får så store teknologiske skift med digitalisering og globalisering. For våre medlemmer er det masse muligheter, men noen vil være utsatt for automatisering. Nøkkelen er å sette dem i stand til å forberede seg på at endringene kommer og ikke være på etterskudd, sier han.