Realfagsteori i praksis på Talentsenter i realfag. <i>Foto: Talentsenter i realfag</i>
Realfagsteori i praksis på Talentsenter i realfag. Foto: Talentsenter i realfag

Likestilte kvinner velger bort realfag

- Gjør vi undervisningen spennende nok? spør ingeniør Safina de Klerk.

Publisert   Sist oppdatert
Safina de Klerk er prosjektleder i Talentsenter i realfag. <i>Foto: Xueqi Pang</i>
Safina de Klerk er prosjektleder i Talentsenter i realfag. Foto: Xueqi Pang

I land der lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er minst, er det færre kvinner som velger matte- og vitenskapsstudier (STEM - Science, Technology, Education, Mathematics). Det viser et nytt studie publisert i Psychological Science.

Prosjektleder i Talentsenter i realfag på Teknisk museum, Safina de Klerk, tror mer likestilte land har en annen type rekrutteringsutfordring enn mindre likestilte land der utdanning i større grad må velges ut fra finansiell sikkerhet.

- Likestillingen gir en stor valgfrihet, men vi er ikke flinke nok til å formidle mulighetene det å velge realfag gir, forklarer hun til Ingeniørenes Stemme.

De Klerk stiller spørsmål til hvor flinke skolerådgivere er til å informere om mulighetene. Ofte er det for lite rådgivning i skolen, mener hun, og skulle en elev få en rådgivningstime, blir det vanskelig å se bort fra en voksen autoritetspersons råd om å velge noe annet enn vitenskap.

- Og hvordan undervises realfag i skolen? Gjør vi det spennende nok? Det må lages arenaer der jenter får muligheten til å prøve ut ting, sier hun og trekker frem talentsenteret som et eksempel der gutter og jenter får utforske realfagsteori i praksis med teknologi. Senteret skal være en arena for elever med behov for ekstra faglig utfordring. Kjønn er der av liten betydning, påpeker hun.

- Jeg ser at det ikke er noen forskjell på hvor flinke jentene og guttene er, eller hvor stor interesse de har for teknologien.

Likestillingsparadoks

Fordelingen av kvinner i STEM-studier sammenlignet med forskjellen i lønnsgapet.
Fordelingen av kvinner i STEM-studier sammenlignet med forskjellen i lønnsgapet.

The Atlantic skriver om likestillingsparadokset i sin omtale av det nye studiet. Til avisen forsøker professor i kjønnsstudier ved University of Wisconsin, Janet Shibley Hyde, å forklare årsaken:

- Noen vil si at kjønnsforskjellen i STEM ikke er fordi jenter ikke kan studere vitenskap, men fordi de har andre alternativ med deres styrker i muntlige ferdigheter.

I to tredjedeler av de 67 landene studiet så på, presterte jenter minst like bra som gutter i vitenskap. Selv om jenter stort sett gjorde det like bra som gutter i vitenskap, fikk de best resultater i ikke-vitenskapelige fag i 51 prosent av tilfellene. For gutter var det kun 20 prosent som var best i ikke-vitenskapelige fag.