<b>Gratulasjoner:</b> Mange ønsket å gratulere den nyvalgte visepresidenten. <br><i>Foto: Christina Gulbrandsen</i>
Gratulasjoner: Mange ønsket å gratulere den nyvalgte visepresidenten.
Foto: Christina Gulbrandsen

Kjetil Lein er NITOs nye visepresident

Publisert   Sist oppdatert

Søndag 28. oktober valgte NITO ny visepresident, etter at Trude Skogesal takket nei til å stille til gjenvalg.

Valgkomiteen hadde innstilt på Kjetil E. Lein og motkandidat var Raymond Haugli.

Raymond Haugli gratulerer Kjetil E. Lein med valgseieren. <i>Foto: Christina Gulbrandsen</i>
Raymond Haugli gratulerer Kjetil E. Lein med valgseieren. Foto: Christina Gulbrandsen

Navn: Kjetil E. Lein (medlem i hovedstyret, leder NITO kommune)
Alder: 49 år
Bosted: Kongsvinger
Stilling: Kongsvinger kommune, Næring og miljø, fungerende enhetsleder.

Min styrke er at jeg er glad i mennesker, og har evnen til å stole på andre

Kjetil Lein

Intervjuet er gjort med NITOs kommunikasjonsavdeling i forkant av valget. Da Lein ikke hadde anledning til å stille på intervju grunnet reise.

<b>Kjetil E. Lein.</b> <i>Foto: Kristoffer Moene Rød</i>
Kjetil E. Lein. Foto: Kristoffer Moene Rød

- Hvem er du?

- Jeg er en ingeniør som så mange andre i NITO. Masse til felles med andre, men likevel med behov for å lykkes og være trygg innenfor mine fagfelt. Fått utfordringer, og tatt utfordringer. Mange erfaringer på veien, og lært av dem alle.

Min styrke er at jeg er glad i mennesker, og har evnen til å stole på andre. I tillegg har jeg godt humør og tror NITO kan løfte frem enda flere historier om hvordan det er å være ingeniør eller teknolog.

- Hva jobber du med til vanlig?

- Som kommuneingeniør er ingen dag vanlig, med stor spennvidde og veldig bredde i hva vi skal få til innenfor områder som virker ulike. Jeg har jobbet med alt fra brann og redning til parkering, inkludert trafikksikkerhet og kommunalteknikk; fra kundeservice til ledelse og sikkert masse imellom. Ingen dag er lik, men det handler om mennesker uansett. Og trygghet. Det tar jeg med meg inn i NITO.

- Hvorfor stiller du til valg?

- Fordi jeg vil gjøre NITO enda bedre. De siste årene har vi sett at det er kort vei fra stor ingeniørmangel og gode tider, til krevende tider og stort behov for NITO. Jeg tror vi kan bli enda bedre på å bygge hverandre, og skape en organisasjon hvor tillitsvalgte blir sett og jobber sammen mot felles mål.

I alle verv jeg har hatt har jeg forsøkt å bygge systemer hvor vi er flere som deler på utfordringene og hvor alle kan mest mulig. Vi kan fortsatt bli bedre på å se hverandre og sette pris på det arbeidet som legges ned for våre medlemmer. Og så skal vi feire våre suksesser; de er det stadig flere av!

- Hvordan vil du beskrive din NITO-bakgrunn?

- I NITO har jeg gått nivåene, og lært både som bedriftsgruppeleder, nestleder av NITO Hedmark, leder av NITO Kommune, og som medlem av hovedstyret i flere perioder. Men aller først en ingeniør med erfaring fra ulike stillinger og fagområder, og med erfaring fra hele landet. Og med enda flere utfordringer foran meg.

- Hva mener du er de største mulighetene og utfordringene for ingeniører i Norge i årene fremover og hvordan mener du NITO skal bidra i den sammenhengen?

- Den største muligheten har vi ikke sett ennå, og det dukker opp noe hele tiden. Vår utfordring er å ha medlemmer og tillitsvalgte som hele tiden bidrar til å gjøre NITO aktuell når det dukker oppe nye utfordringer.

Forrige kongress visste vi ikke at pasientdata var på tur til India uten tilstrekkelig sikkerhet. Eller at forholdet USA/Europa skulle påvirke valutakurser og internasjonal handel. #metoo hadde ikke blitt viktig for enhver arbeidsplass og «fake news» var noe man forstod. Droner var for ungdom og selvkjørende biler var science fiction og ikke i rute. Fast ansettelse? Pensjon? Kompetanse som endrer seg?

NITOs største mulighet er å fange opp hva dette betyr for våre medlemmer, og utfordringen er å være våken og nysgjerrig. Nesten 90.000 medlemmer kan bli til 100.000. Det er nettopp mulighetene kan bli til NITOs neste suksess.

Det nye hovedstyret ser slik ut:

 • Trond Markussen, NITO Oslo og Akershus (president)
 • Kjetil E. Lein, NITO Hedmark (visepresident)
 • Brynhild Asperud, NITO Oslo og Akershus
 • Hanne Marit Henriksen, NITO Nordland
 • Johanne Helene Størkersen, NITO Troms
 • Raymond Haugli, NITO Aust-Agder
 • Tom Helmer Christoffersen, NITO Buskerud
 • Toril Østvold, NITO Rogaland
 • Tuan Williams, NITO Rogaland
 • Harald Bruland, NITO Sør-Trøndelag
 • Kjell Ola Aamodt, NITO Hedmark

Trude Skogesal, NITOs nåværende visepresident stiller ikke til gjenvalg i oktober.

Da arrangeres NITO-kongressen, som er Norges ingeniør- og teknologorganisasjon sitt høyeste organ. Her møtes representanter fra de lokale NITO-avdelingene, det vedtas strategier og overordnede politiske saker blir tatt opp. I tillegg blir hovedstyret valgt, og det er de som leder NITO i kongressperioden på tre år.

Siden Skogesal gir seg, har valgkomiteen innstilt Kjetil E. Lein til ny visepresident. I tillegg har det kommet et benkeforslag på Raymond Haugli.

Til orientering: Spørsmålene til Kjetil E. Lein og Raymond Haugli varierer. Dette skyldes at Lein for øyeblikket er på Cuba med dårlig nettdekning, og svarene hans er gitt til kommunikasjonsavdelingen i NITO tidligere. Svarene til Lein vil bli oppdatert av Ingeniørenes stemme så snart det lar seg gjøre.

Benkeforslag:

Navn: Raymond Haugli (medlem i hovedstyret)
Alder: 46 år
Bosted: Arendal
Stilling: Prosjektingeniør og prosjektleder i HERNIS Scan Systems

Jeg har lenge gått med en liten presidentspire i magen

Raymond Haugli

Raymond Haugli. Foto: Ingrid Styrkestad
Raymond Haugli. Foto: Ingrid Styrkestad

- Hvordan vil du beskrive deg selv, til dem som ikke kjenner deg?

- Jeg er et utadvendt menneske og har pågangsmot, er engasjert, og liker nye utfordringer. Jeg prøver å kalle meg selv sørlending, men de fleste rundt meg protesterer vilt og godtar ikke den påstanden, selv om jeg har bodd størstedelen av livet mitt her på Sørlandet.

Når jeg ikke jobber eller driver med NITO-aktiviteter, er jeg gjerne «ront elva» som vi sier her i Arendal med tresjekta mi. Eller leser kanskje en god bok, ser en spennende film eller TV-serie, eller lager et godt måltid mat. Jeg er veldig glad i å kokkelere på kjøkkenet.

Min styrke er at jeg er glad i mennesker, og har evnen til å stole på andre

Kjetil E. Lein

- Hvorfor ønsker du å bli visepresident?

- Jeg har lenge gått med en liten presidentspire i magen. Det var vel en litt fjern drøm i starten, men etter å ha gått stegene fra lokalt og regionalt, til sentralt tillitsverv, så er ikke muligheten så fjern lengre.

NITO er en veldig spennende organisasjon som både jobber for lønn og arbeidsvilkår for det enkelte medlemmet der ute i bedriften, og engasjerer seg i mange viktige sider i samfunnet. Samfunnet står midt opp i et teknologiskifte der ingeniøren kanskje er den viktigste ressursen som kan dra oss inn i den riktige og ansvarlige teknologiske fremtiden.Dette er så spennende at det vil jeg være med på å påvirke. Jeg tror at jeg kan gjøre en forskjell, og at mitt bidrag vil være med på å dra NITO videre.

- Dersom du blir valgt, hva er det viktigste du skal gjøre i jobben?

- Det aller viktigste mantra for meg, er at ingeniøren er en av de viktigste ressursene for det norske samfunnet fremover. Det gjelder hovedsakelig på to arenaer:

1) Ute i de enkelte bedriftene er det massevis av god kompetanse som kunne vært benyttet enda bedre. Spør ingeniøren om hvordan bedriften skal videreutvikle seg teknologisk. Inkluder ingeniøren i strategiarbeidet og la han delta i moderniseringsarbeidet bedriften må gjennom for å tilpasse seg morgendagen. Hvis du spør ingeniøren, så får du ofte de gode svarene.

2) Ellers i samfunnsutviklingen tar ingeniøren dessverre alt for liten plass. Det finnes ikke så mange ingeniører blant beslutningstakere i Norge i dag. Det er ikke så lett å gjøre noe med det på kort sikt, men som et alternativ, så fungerer NITO godt som rådgivere og fagpersonell med spisskompetanse. I tillegg til å jobbe for mer inkludering lokalt i bedrifter, ønsker jeg å jobbe videre for at NITO posisjonerer seg enda mer i samfunnsdebatten som den tydelige og seriøse fagmessige rådgiveren som har de gode svarene og de gode forslagene til løsninger.

- Hvorfor skal folk stemme på deg?

- Det er viktig at alle delegatene stemmer på den kandidaten de selv tror kan gjøre en best mulig jobb som visepresident. Jeg skal love at hvis du stemmer på meg, så skal jeg jobbe for et enda bedre NITO. Jeg brenner virkelig for denne organisasjonen og tror at jeg kommer til å bidra til å gjøre en forskjell. Og ikke minst, jeg mener selv at jeg har masse å gi.

- Hva blir den viktigste oppgaven for NITO fremover?

- NITO er i endring. På kongressen skal det stemmes over et forslag til organisasjonsendringer, der vi ser et løft mot en mer moderne og fleksibel organisasjon. Dette vil være et nyttig verktøy for å møte morgendagens utfordringer blant medlemmene våre. Det skal også vedtas ny politikk. Det nye rammeverket er en god videreutvikling av plattformen som ble etablert på forrige kongress.

Kongressen skal også bestemme om NITO skal gi NITO-studentene stemmerett. Dette er en viktig og prinsipiell avgjørelse. Hvis jeg skal trekke frem den ene viktigste oppgaven for NITO fremover, så må det være å benytte disse rammene kongressen nå gir organisasjonen til å fortsette å bygge trygghet i arbeidslivet blant alle eksisterende og fremtidige medlemmer. Vi vet ikke hvordan fremtiden vil bli, men NITO skal jobbe for å gi den tryggheten vi trenger også i morgen og dagen etter der.

- Hva er dine erfaringer fra arbeid som tillitsvalgt?

- Jeg har vært mer eller mindre tillitsvalgt siden jeg begynte min yrkesaktive karriere i 1995. I flere bedrifter har jeg vært de ansattes representant inn i styre og utvalg, og nå senest på europeisk nivå der jeg jobber nå. Tillitsvalgtarbeidet har lært meg mye om lønn og tariffarbeid, og via flere nedbemanninger, har etterhvert forhandlinger, arbeidsrett og HR blitt viktige kompetanseområder. Jeg holder for tiden på med prosesskurs og tar tilsammen 30 studiepoeng i arbeidsrett og HRM.

- Hva er dine erfaringer fra NITO?

- Å, de er så mange og lange. Men noe av det jeg er stoltest av, er kanskje da NITO Aust-Agder tegnet samarbeidsavtale med Vitensenteret Sørlandet i 2010. Det var en virkelig god erfaring å være bidragsyter i forbindelse med å etablere og bygge opp Vitensenteret. Dette bidro også til at NITO sentralt etablerte et samarbeid med Vitensenter-foreningen. Ellers har jeg ved hjelp av god kursportefølje videreutviklet meg som organisasjonsmenneske og har en trygg og god foreningsbakgrunn.